توضیحات

وایت اسپریت وستا ۱۲۵میل

این حلال قابل اشتعال ,دارای بوی ضعیف و به صورت مایع شفاف و بی رنگ می باشد.

این حلال جهت رقیق نمودن رنگ روغن ,شستشوی قلم مو و پاک کردن رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.