توضیحات

رنگ ویترای پرشین 6 رنگ

شامل  6 رنگ ویترای + 2 عدد حلال + 1 عدد مدیوم بی رنگ