توضیحات

اسپری کیلر شفاف کیش | Kish Clear Lacguer

محافظت و براق کننده کننده کلیه پوشش ها – چوب , چرم , بوم , مقوا , کاغذ و …

مناسب برای کلیه سطوح داخلی و خارجی

جلوگیری از اکسید شدن فلزات