توضیحات

اسپری فیکساتیو زغال و پاستل کنته پاریس 400 میل | Conte a Paris Fixative Spray

تثبیت کننده زغال , کنته , پاستل و مدادرنگی

بدون تغییر رنگ