توضیحات

اتود تری پلاس میکرو استدلر ۰٫۵ | Staedtler triplus micro 
طراحی آلمان و ساخت کره جنوبی
.