توضیحات

چسب اورینت پرشین 60 میل

اورینت  برای کار بر روی پارچه های رنگ تیره مورد استفاده قرار می گیرد، تا از قدرت پوشانندگی رنگهای روشن بر روی این نوع پارچه ها کم نشود

و باعث نمایش داده شدن بهتر رنگ بر روی زمینه تیره می گردد.