توضیحات

ورق نقره مایع فلورانس 120 میل | Liquid Silver Sheet