توضیحات

وارنیش براق وستا 40 میل

مایعی است نسبتا غلیظ جهت محافظت و براق نمودن رنگ روغن و اکریلیک , پس از خشک شدن کامل مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت رقیق نمودن از وایت اسپریت استفاده می گردد.