توضیحات

ماژیک پرومارکر – ست سبز و آبی ۱۵ عددی | Promarker Permanent Twintip
شامل کدهای :

nG136 – G339 – G338 – G258  – G457 – g657 – G756 – G637 – G917 – G817 – C824 – B146 – B637 – B346 – V264