توضیحات

روغن بزرک استند وینزور ۷۵ میل | Winsor&Newton Linseed StandOil

این روغن سیالیت رنگ را افزایش و روند خشک شدن را کند میکند