توضیحات

رنگ پارچه ترنسپرنت پیرو | Piero Stoffa

رنگ ترنسپرنت با شفافیت و دوام بالا و مناسب پارچه می باشد و باعث ضخامت و برجستگی روی پارچه نمی شود.

با اتو فیکس می شود و کاملا قابل شستشو هستند

شامل 18 رنگ ساده – 4 رنگ صدفی متالیک – 6 رنگ فلورسنت و 3 رنگ فسفرسنت