توضیحات

رنگ ویترای پرشین 12 رنگ

شامل 12رنگ ویترای 40 میل + 2 عدد حلال + 1 عدد مدیوم بی رنگ