توضیحات

زین اپوکسی ویونا رزین دوجزئی بسیار شفاف مخصوص کارهای هنری، زیور آلات، چوب و رزین، دکور، آبستره و .. می باشد. رزین اپوکسی ویونا نسبت به رزین های موجود در بازار دارای غلظت مناسب و کیفیت بسیار عالی است بطوریکه در هنگام مخلوط کردن حباب زیادی در آن ایجاد نمی شود و استفاده از آن بسیار راحت و آسان است.
n
nرزین اپوکسی یک ماده رقیق است که وقتی با هاردنر مخلوط شود و در مجاورت هوا قرار گیرد به سرعت خشک و حالت شیشه ای پیدا می کند، برای رنگی کردن رزین می توانید از رنگ های پایه تینر یا پایه الکل همچنین رنگ های پودری استفاده کنید ولی رنگ های پایه آب با رزین مخلوط نمی شوند.