توضیحات

دفتر سیاه برگ کلیپس 16.5*24

32 برگ مقوا مشکی 120 گرم با کیفیت