توضیحات

تربانتین وستا 40 میل

مایعی بدون رنگ با بویی نافذ و خاص و سیالیت بالا می باشد.

جهت رقیق کردن رنگ روغن و تمیز کردن قلم مو مورد استفاده قرار می گیرد.