اسپری فیکساتیو مایمری ۶۰۹

۴۲,۰۰۰تومان

موجود در انبار

توضیحات

اسپری فیکساتیو مایمری ایتالیا (۶۰۹ کد ) – حجم ۴۰۰ میلی لیتر

فیکس کننده گچ پاستل، زغال، مداد پاستل

پس از استفاده امکان کار کردن مجدد روی اثر وجود دارد.

با حرکت سریع و از فاصله cm 30اسپری شود.

قبل از مصرف آنرا تکان دهید.به حالت عمودی نگهداری شود.

.