اتود پایلوت اتوماک

تماس بگیرید

توضیحات

اتود پایلوت اتوماک ساخت ژاپن

تمام اتوماتیک بدون نیاز به کلیک و تکان , بدنه تمام فلزی فوق العاده سبک

.